Pri prvej návšteve

Pred prvou návštevou

  • Dohodnúť si osobné stretnutie
  • Zadať nám orientačné rozmery miestnosti (zamerať tvarové členitosti, dvere, výšku okna - parapetu, inžinierske siete - voda, plyn, elektrina)
  • Popísať nám Vašu predstavu o kuchyni (dizajn, farebnosť, požiadavky na vybavenie elektrospotrebičmi a doplnkami)
  • Priniesť pôdorys, prápadne fotografiu interiéru

Postup pri realizácii kuchyne

  • Vypracovanie grafického návrhu a cenovej ponuky na kuchyňu, elektrospotrebiče, drez a doplnky (cenovú ponuku obdržíte buď v tlačovej alebo elektronickej podobe, grafickú vizualizáciu kuchyne na požiadanie zákazníka za poplatok 50 až 150 EUR , ktorý v prípade podpísania objednávky budebraný ako záloha za kuchyňu)
  • Po odsúhlasení cenovej ponuky sa spisuje záväzná objednávka a skladá sa 50 % záloha prevodom/hotovosťou
  • Vykonanie zamerania odborným technikom
  • Vypracovanie potrebnej technickej dokumentácie - rozkótované výkresy kuchyne, rozvody elektriny, vody, plynu
  • Dohodnutie termínu dodania a montáže kuchyne (štandardná lehota dodania od 2 do 6 týždňov v závislosti od použitých materiálov)